Ерасмус+ пројекат “THE GAMES OF KNOWLEDGE

Реализација првог европског пројекта у који је укључена наша школа започела је у 2019.години.

Ерасмус+ пројектом „Игре знања“ предвиђен је одлазак на курс у Финску за четири наставника наше школе, а због пандемије корона вируса мобилност наставника је одложена за мај 2022.године.

Циљеви пројекта су у складу са циљевима Европског развојног плана школе:

ЦИЉ 1.РАЗВОЈ НОВИХ МЕТОДА УЧЕЊА И НАСТАВЕ-јачање компетенција наставника за коришћење различитих алата и метода креативног и конструктивног наставног планирања, повећање критичке свести, развијање меморије и концентрације. Упознавање и примена нових метода подучавања. Развијање креативности наставника кроз размену искустава са колегама из европских земаља.

ЦИЉ 2.РАЗВОЈ ЕВРОПСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ ШКОЛЕ- Овај пројекат јача интернационализацију школе, oмогућава повезивање са другим европским земљама, стварање познанстава у оквиру професије наставника, као и даљи развој кроз стварање стратешких партнерстава у периоду од 2020-2023.године.

ЦИЉ 3.УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА – Примена модерних технологија на пр. компјутера, лаптопова, виртуалне стварности, камера за учење итд. за мотивисање ученика.Наставници уче кроз курс како да унапреде курикулуме кроз иновативне наставне методе, а међу њима посебан акценат је на употреби модерних технологија у свакодневном раду и учењу свих наставних предмета.