Механичар моторних возила
30 ученика / 3 године

Школовање траје три године.

Механичар моторних возила је трогодишњи образовни профил, који ученицима омогућава да уђу у свет савремених аутомобила и теретних возила. Наиме, ученици се у току школовања оспособљавају за одржавање и поправку моторних возила.
Након завршене школе, механичар моторних возила ће бити обучен да:

01

дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем и уз помоћ дијагностичког уређаја;

02

сервисира возила у експлоатацији;

03

врши контролу исправности моторних возила.

Школовање у овом образовном профилу се одвија уз одређене елементе дуалног образовања. То значи да ће се ученици, комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у аутосервису, на прави начин оспособити за потребе привреде и тиме добити боље шансе за запослење по завршетку школе.

Може се рећи да је овај образовни профил увек тражен, омогућава запослење у аутосервисима, односно компанијама за сервис возила, а ту је и могућност формирања самосталне, односно сопствене радионице.