O школи

Non scholae, sed vitae discimus!

– Не за школу, већ за живот учимо!

Средња школа „Никола Тесла“ је средња стручна школа, једина средња школа на територији општине Баточина.  Почеци средњошколског образовања у Баточини везују се за 1961.годину, а у данашњем облику школа постоји од 15.марта 1977.године.

Налази се у центру Баточине, у улици Краља Милана Обреновића2. Око 200 ученика је распоређено у 11 одељења различитих подручја рада и образовних профила.

Школа је верификована за школовање ученика у подручјима рада:

-Машинство и обрада метала

-Трговина, туризам и угоститељство

-Економија, право и администрација

У школи су тренутно заступљени образовни профили : службеник у банкарству и осигурању, техничар заштите од пожара, туристичко-хотелијерски техничар и механичар моторних возила. С обзиром да се у нашој школи образују ученици од којих неки  настављају даље школовање, а други одмах након завршетка средње школе улазе на тржиште рада, ослушкујемо потребе привреде и пратимо их кроз избор образовних профила које уписујемо.