Преквалификација

Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом степену или из вишег степена у нижи, без обзира на подручје рада.
Лице које се уписе у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови Наставничког већа школе, именовани решењем директора.

Потребна документација за упис:

  • сведочанстава свих завршених разреда
  • диплома о положеном матурском или завршном испиту
  • извод из матичне књиге рођених
  • пријава за упис
  • извештај о уплати на жиро рачун школе 840-1140666-96, позив на број месец/година (на пр. 01/2023 ако се уплата врши за јануарски рок)
  • фотокопија личне карте

Након што положи све испите разлике и успешно реализује жељени наставни план и програм, ученик добија сведочанства за сва четири разреда и диплому, односно сведочанства за сва три разреда и диплому о завршеном трећем степену образовања.

Занимања за која школа врши преквалификацију можете видети на линку овде.