Распоред звона

Часови трају 45 минута, а почињу у 7.45. Распоред звоњења је следећи:

Редни бр. часа ПОЧЕТАК КРАЈ
1. 7.45 8.30
2. 8.35 9.20
Велики одмор 9.20 9.40
3. 9.40 10.25
4. 10.30 11.15
5. 11.20 12.05
6. 12.10 12.55
7. 13.00 13.45