Службеник у банкарству и осигурању
30 ученика / 4 године

Циљ стручног образовања за квалификацију службеника у банкарсту и осигурању је:

01

оспособљавање лица за обављање послова са готовином по динарским рачунима правних и физичких лица;

02

обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица;

03

обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица;

04

обављање послова везаних за хартије од вредности;

05

обављање послова трезора, оставе и сефова;

06

продају животног и неживотног осигурања, преузимање ризика за животно и имовинско осигурање, као и за обраду захтева по полисама

Дужности - стручне компетенције (исходи стручног образовања):

 • Обављање послова са готовином
 • Обављање послова по динарским рачунима правних лица
 • Обављање послова по динарским рачунима физичких лица
 • Обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица
 • Обављање девизних послова везаних за физичка лица
 • Обављање девизних послова везаних за правна лица
 • Обављање послова везаних за хартије од вредности
 • Обављање послова трезора, оставе и сефова
 • Продаја животног осигурања
 • Продаја неживотног осигурања
 • Преузимање ризика за животно и имовинско осигурање
 • Обрада захтева по полисама
 • Сарадња са интерним и екстерним службама
 • Организовање сопственог рада