Техничар заштите од пожара
30 ученика / 4 године

Техничар заштите од пожара је образовни профил за ученике који желе да се баве:

01

пројектовањем заштитних противпожарних система

02

заштитом од пожара

03

гашењем пожара

Техничари заштите од пожара се обучавају:

1. да спрече избијање пожара (ПРЕВЕНТИВА)-проучавањем хемијских и физичких особина горивих материја, проучавањем пожарне оптерећености објеката, изучавањем и инсистирањем на поштовању прописа и закона о заштити од пожара;

2. да угасе настали пожар и спрече ширење (РЕПРЕСИВА)-проучавањем теорије горења, проучавањем особина грађевинских материјала, упознавањем са справама и опремом за гашење пожара, увежбавањем тактике гашења пожара.

Техничар заштите од пожара је образовни профил у трајању од четири године

Кроз овај профил ученици стичу знања у области заштите људи и непокретне имовине од пожара. Првенствено је у питању оспособљеност за спасавање људи и непокретне имовине у случају поплава, саобраћајних незгода, еколошких катастрофа, олујног времана, као и у многим другим сличним ситуацијама. Након завршетка овог смера, постоји могућност запослења у свим ватрогасним станицама и местима која имају обавезу да у свом предузећу имају запосленог техничара заштите од пожара.