Туристички техничар
30 ученика / 4 године

Школовање траје четири године.

01

Ученицима је омогућено похађање праксе у туристичким агенцијама и угоститељским објектима како би још током школовања стекли што више практичних знања и искустава који ће им користити у будућем раду. Током школовања у оквиру стручних предмета ученици посећују сајмове туризма и сами учествују на њима. Такође, организују се излети и стручна путовања на која ученици одлазе како би проширили своја знања која стичу у школи а настава учинила занимљивијом.

02

По завршетку школовања ученици стичу звање туристичкo-хотелијерски техничар и могу се запослити у туристичким предузећима како што су туристичке агенције, хотели, где су посебно обучени за рад на рецепцији хотела, и други угоститељски објекти. Наравно, ученици имају могућност да наставе даље школовање на неком од факулета или виших школа јер стичу широко образовање.

03

Школа поседује туристички кабинет у оквиру кога се налазе још две просторије које представљају симулације туристичке агенције и рецепције хотела. Кабинет и просторије су опремљене рачунарима и наставним средствима која су неопходна за реализацију наставе. Кабинет је опремљен бежичним интернетом тако да је ученицима доступан рад у виртуелној туристичкој агенцији и виртуелном хотелу на рачунару коришћењем одговарајуће on-line апликације какве се користе и у туристичким предузећима.

По завршетку школовања ученик ће бити оспособљен да обавља следеће послове:

  • Припрема туристичке услуге
  • Израђује туристичке услуге
  • Пласира туристичке услуге
  • Продаје туристичке услуге
  • Прати реализацију туристичких услуга
  • Обавља рецепцијске послове у хотелу
  • Организује скупове и пратеће услуге у хотелу или преко агенције