Зашто наша школа?

Ако су ваши критеријуми: безбедност ученикa на првом месту, приступ пун поштовања, уважавање индивидуалних карактеристика сваког ученика, дружење у школи и ван ње, онда смо ми прави избор за вас.

У нашој школи се реализују наставни програми образовања и васпитања ученика који желе да стекну знање и способности за непосредан рад, као и за даље школовање. Реализација наставних планова и програма остварује се кроз теоријске и практичне облике наставе (вежбе, блок наставу и професионалну праксу) а подручја рада у нашој школи су: Машинство и обрада метала, Трговина, туризам и угоститељство и Економија, право и администрација. Рад са ученицима пружа могућност да у потпуности савладају сва потребна знања, вештине, рутину, самопоуздање као и потпуну припремљеност за самостални рад по завршетку школовања. Настава се реализује на интерактиван и непосредан начин са посебним акцентом на стицању практичних знања и стручних компетенција. Циљ наше школе је да подржавамо и уважавамо различитост и индивидуалност сваког ученика.

Ако тражите одговоран приступ у васпитно – образовном процесу, приступ пун поштовања и равноправног дијалога, ако тражите начин како да максимално искористите своје потенцијале дођите и придружите нам се на заједничком путовању кроз средњу школу.